Home - Contact - Ethics.be - KHK - Locaties  
 
 
   
Welkom aan de KHKempen
Ons aanbod
 » Home
 » Contact
 » Voorstelling  KHK  hogeschool
 » KHK-werkgroep  levensbeschouwelijk  onderwijs  en  onderzoek
 » Agenda  Ethics.be
 » Personeel
 » Onderzoek
 » Onderwijs
 » Domeinen
Personeel
 » Christien Broeckmans
 » Ria Fransen
 » Dirk Godecharle
 » Joke Maex
 » Bart Van Coillie
 » Magda Van de Wiele
 » Ine Van Den Eynde
 » Alex Wuyts
  Katholieke Hogeschool Kempen vzw
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel. 014 56 23 10
Fax. 014 58 48 59
E-mail info@khk.be
Ine Van Den Eynde
Ine Van Den Eynde Docent

Sinds 1 sept. 2006: lector KHK Gezondheidszorg Turnhout

Katholieke Hogeschool Kempen
Departement Gezondheidszorg Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
014/47 13 00
Fax: 014 42 54 12

 
 
Biografie
  Biografie

Opleiding

Lic. godsdienstwetenschappen (1990, KU Leuven)
Lic. godgeleerdheid (1992, KU Leuven)
Dr. godgeleerdheid (1999, KU Leuven)
Aggr. HSO (1990, KU Leuven)

Werkzaamheden

Deeltijds docent Pedagogische Hogeschool St. Thomas Brussel (1992-1994)
Aspirant Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (1994-1999)
Postdoctoraal onderzoekster Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (1999-2006)

Onderzoeksdomein

Promotie en postdoctoraal onderzoek op gebied van Bijbelwetenschappen (Oude Testament, met name narratieve teksten)
Sinds 1 sept. 2006 nieuw onderzoeksdomein: ethiek, levensbeschouwing en zorg.
Concreet onderzoeksproject: ethische aspecten van de technologische ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Publicaties

Talrijke publicaties, zowel vakspecifiek als voor een breed publiek. Tot de recentere publicaties behoren:

Nederlandstalig

1. S. VAN DEN EYNDE, Verhalen over een verslagen God. Het boek Judith contextueel gelezen (Christenen in dialoog), Averbode: Altiora, 2005, 164p.
2. S. VAN DEN EYNDE, Houd mij niet vast: pleidooi voor een intertekstuele interpretatie van Maria Magdalena, in B. BAERT – R. BIERINGER – K. DEMASURE – S. VAN DEN EYNDE, Noli me tangere. Maria Magdalena in veelvoud (Documenta Libraria, 32), Leuven: Peeters, 2006, 1-13.
3. S. VAN DEN EYNDE, Het boek Tobit, in W. WEREN-J. P. FOKKELMAN (eds), De bijbel literair, Zoetermeer, 2003, 207-213.
4. S. VAN DEN EYNDE, Het boek Judit, in W. WEREN-J. P. FOKKELMAN (eds), De bijbel literair, Zoetermeer, 2003, 199-206.
5. S. VAN DEN EYNDE, De bijbelfiche als database: een praktische toelichting, in P. KEVERS & J. MAEX (eds.), Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie, VBS Acco, Leuven/Leusden, 2005, 275-282.
6. S. VAN DEN EYNDE, "Als het erom gaat liefde te vinden": pornografische taal in Jeremia?! in H. AUSLOOS (ed.), Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop, VBS Acco, Leuven/Leusden, 2002, 119-153.

Anderstalig

1. S. VAN DEN EYNDE, One Journey and One Journey Makes Three: The Impact of the Reader's Knowledge in the Book of Tobit, in Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (2005/4) 273-280.
2. S. VAN DEN EYNDE, Between Rainbow and Reform: A Gender Analysis of the Term tyrb in the Hebrew Bible, in Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (2004/4) 409-415.
3. S. VAN DEN EYNDE, Crying to God: Prayer and Plot in the Book of Judith, in Biblica 85/2 (2004) 217-231.
4. S. VAN DEN EYNDE, The Replacement of a Queen: Vashti and Saul, in Biblische Notizen 118 (2004) 58-61.
5. S. VAN DEN EYNDE, Love, Strong as Death? An Intra- and Intertextual Perspective on John 20,1-18, in G. VAN BELLE (ed.), The Death of Jesus in John (BETL), Leuven: Peeters, 2006, 415-436.
6. S. VAN DEN EYNDE, Prayer as Part of Characterisation and Plot: An Analysis of its Narrative Function in Tobit 3, in C. FOCANT & A. WÉNIN (éds), La Bible en récits 2 (BETL), Leuven, Peeters - University Press, 2005, 527-536.
7. S. VAN DEN EYNDE, Daughters of Abraham? On “Covenant”, Women and Gender, in R. PLATZNER (ed.), Gender, Tradition and Renewal (Religions and Discourse, 13), Frankfurt: Peter Lang, 2005, 49-65.

Samenwerkingsverbanden

Werkgroep Levensbeschouwelijk onderwijs en onderzoek (KHK)
Werkgroep Levensbeschouwing en zorg (KHK HIVSET)
Pastoraal Team KHK – HIVSET
PLOO Religie, Zingeving, Levensbeschouwing
PLOO Ethiek
PLOO Filosofie
Turnhouts Adviescentrum Dementie (Tandem): project E-Tandem Live
Publicaties
Boek De 11° dimensie. Waarden, zingeving en spiritualiteit in zorg